സംഗീതമപി സാഹിത്യം....
സംഗീതമപി സാഹിത്യം....

2 comments:

Cartoonist Gireesh vengara said...

സംഗീതമപി സാഹിത്യം....

poor-me/പാവം-ഞാന്‍ said...

samayochitha chinthakal_.keep it up. theerchayaayum veendum varum puthiyathinnayi....